Synpunkter om verksamheten

Synpunkter och kritik

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information om vad ni tycker och möjlighet för oss att förbättra verksamheten.  Vår strävan är att vi ska ha ett öppet klimat där alla känner sig trygga i att prata direkt med den det gäller. Vi ska här försöka klargöra vad man gör om man upplever att det inte räcker, hur man går vidare, eller om man inte vet vem man egentligen ska vända sig till i olika frågor.

klicka på nedanstående text för att läsa mer

Synpunkter och klagomål Böle Byskola 2017-2018