Böle Byskola AB

Skolans huvudman

Aktiebolaget Böle Byskola AB bildades i maj-03 med föreningen Böle Byskolas Vänner som ensam ägare. Aktiebolaget är skolans huvudman, dvs det företag som driver friskolan t ex anställer personal, hyr lokaler och tecknar de avtal som verksamheten kräver.

Företagets inriktning är att verka långsiktigt och att maximalt av det ekonomiska utrymmet skall komma elever och personal till godo. Företaget ger ingen aktieutdelning till ägaren och allt överskott går till skolverksamheten.
Sen december år 2007 har BBAB ett helägt dotterbolag Böle Fastighets AB som ansvarar för att vi har de lokaler vi behöver för vår verksamhet.
I januari 2011 bildade vi ytterligare ett helägt dotterbolag, Böle Restaurang AB som driver Restaurang Källan, som öppnade i augusti 2011.

Styrelsen består av:

  • Ivan Hansson ordförande
  • Karl Larsson sekreterare
  • Ulrika Björnrun
  • Anders Engström
  • Margaretha Lindhagen