Rutiner och öppettider

image_pdfimage_print

Skolans öppettider och rutiner
Kl. 06.30 Fritidshemmet i stora byggnaden ( Tegelhuset) öppnar
Kl. 07.00 Frukost på restaurang Källan
Kl. 07.30 Frukosten avslutas och alla går ut på skolgården
Kl. 08.00 Skoldagen börjar
Kl. 10.40 – 12.00 Lunch på Restaurang Källan
Kl. 13.00 Fritids börjar (de slutar skoldagen olika tider beroende på klass och veckodag)
Kl. ca 13.30-14.150 Mellanmål för fritidsbarnen
Kl. 17.15 fritids stänger

Böle skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Fritidshemmet har öppet 06.30-17.16. Klockan 07.30, då finns det personal ute på skolgården för  att möta upp eleverna och är ute tills det ringer in klockan 07.55.

För de barn som behöver utökad morgontillsyn erbjuds tillsyn från 06.30-07.30. De barn som kommer före klockan 07.00 erbjuder vi frukost.

Var noga med att fylla i barnets tider via Infomentor.
Det är viktigt av flera anledningar:
– Barnet är tryggare när han/hon vet vilken tid som gäller.
– Vi behöver veta hur många som ska äta mellanmål.
– Vi kan planera verksamheten till det bättre.
– Ni hämtar ert barn den tid ni har skrivit på Infomentor.

Säg alltid ”Hej då” när ni hämtar ert/era barn.

Ska ert/ era barn vara ledig då skriver ni skolans sluttid på Infomentor om ledigheten gäller endast för fritids.

Viktigt att se till att ditt barn har kläder så att det kan vara med på våra aktiviteter.
Vi arbetar med, friluftsliv, rörelse och skapande verksamhet både inne och ute. På vinterperioden har vi en egen isplan och skidlek och det underlättar väldigt mycket för eleven att egna utrustning till skolan och fritids.
Det är bra om barnet har ett ombyte på sin hylla. Inneskor kan vara skönt att ha, speciellt under vinter och blöta dagar då det dagar som dessa också lätt blir blött i korridorerna. Märk barnets kläder!
Vi vill att du förälder tittar in till oss minst en gång i veckan, för att ha en kontinuerlig kontakt. Barnet uppskattar att du intresserar dig för vad han/hon gör.
Vi har föräldrafika ca en gång per termin och öppethus i gång per läsår. Det är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, pedagoger och för se hur/vad ditt barn har det på dagarna.

Inför varje lov skickas ett mail då ni ska fylla i barnens närvaro/tider via Infomentor. Var vänlig och respektera den anmälda tider och ledighet ni anger på infomentor så vi kan göra det bästa möjlighet för fritidsverksamheten och att personal kan ta ut ledighet beroende på antal barn på fritidshemmet! Under lov är avdelningarna och fritidsklubben oftast hopslagna.