Öppettider och rutiner

Skolans öppettider och rutiner
Kl. 06.30 Fritidshemmet öppnar i nya skolhuset/Källan
Kl. 07.15 Frukost på restaurang Källan serveras till barn som har omsorgsbehov före  07.00
Kl. 07.30 De barn som inte äter frukost är ute på skolgården
Kl. 08.00 Skoldagen börjar
Kl. 10.50 – 12.00 Lunch på Restaurang Källan
Kl. 12.00 Fritids börjar för förskoleklassen
Kl. 13.15 Fritids börjar för åk 1-åk 5 (klasserna slutar olika tider)
Kl. 14.00-14.30 Mellanmål för fritidsbarnen
Kl. 17.15 fritids stänger

Var noga med att fylla i barnets tider.
Det är viktigt av flera anledningar:
Barnet är tryggare när han/hon vet vilken tid som gäller.
Vi behöver veta hur många som ska äta mellanmål.
Vi kan planera verksamheten till det bättre.
Var noga med att säga. -
”Hej då” och stryka ert barn på listan.

Ni hämtar ert barn den tid ni har skrivit.
Är ni ledig så är ert barn ledigt
Se till att ditt barn har kläder så att det kan vara med på våra aktiviteter.
Vi arbetar med, friluftsliv, rörelse och skapande verksamhet både inne och ute.
Det är bra om barnet har ett ombyte här, inneskor är alltid skönt. Märk barnets kläder.
Vi vill att du förälder tittar in till oss minst en gång i veckan, för att ha en kontinuerlig kontakt. Barnet uppskattar att du intresserar dig för vad han/hon gör.
Vi har föräldrafika ca en gång per termin.
Det är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar.
Inför varje lov skickas en lapp om ledighet ut.

Var vänlig och respektera anmäld ledighet till fritidshemmet inder lov!

Böle Byskola – Natur och Rörelse