Öppettider och rutiner

Skolans öppettider och rutiner
Kl. 06.30 Fritidshemmet öppnar
Kl. 07.00 Frukost på restaurang Källan
Kl. 07.30 Frukosten avslutas och alla går ut på skolgården
Kl. 08.00 Skoldagen börjar
Kl. 10.40 – 12.00 Lunch på Restaurang Källan
Kl. 13.00 Fritids börjar (de slutar skoldagen olika tider beroende på klass och veckodag)
Kl. 14.00-14.30 Mellanmål för fritidsbarnen
Kl. 17.15 fritids stänger

Var noga med att fylla i barnets tider.
Det är viktigt av flera anledningar:
Barnet är tryggare när han/hon vet vilken tid som gäller.
Vi behöver veta hur många som ska äta mellanmål.
Vi kan planera verksamheten till det bättre.
Säg alltid ”Hej då” och stryk ditt barn på listan när ni hämtar.
Ni hämtar ert barn den tid ni har skrivit.
Är ni ledig så är ert barn ledigt
Se till att ditt barn har kläder så att det kan vara med på våra aktiviteter.
Vi arbetar med, friluftsliv, rörelse och skapande verksamhet både inne och ute.
Det är bra om barnet har ett ombyte på sin hylla. Inneskor kan vara skönt att ha, speciellt under vinter och blöta dagar då det dagar som dessa också lätt blir blött i korridorerna. Märk barnets kläder!
Vi vill att du förälder tittar in till oss minst en gång i veckan, för att ha en kontinuerlig kontakt. Barnet uppskattar att du intresserar dig för vad han/hon gör.
Vi har föräldrafika ca en gång per termin.
Det är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar.
Inför varje lov skickas en lapp om ledighet ut.

Var vänlig och respektera anmäld ledighet till fritidshemmet under lov!

Böle Byskola – Natur och Rörelse