Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på förskolan, grundskolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Folksam som barnen och eleverna är försäkrade.

Om en elev råka ut för en olycka och bli skadad ska förälder själv kontakta försäkringsbolaget. Sker  olyckan på skoltid skrivs även en tillbudsanmälan som rektor och vårdnadshavare ska ta del av.

Någon försäkring för  t ex sönderslagna glasögon eller stulen mobiltelefon finns inte.   Skolan ansvarar inte för saker som tas med till skolan t ex cyklar, hjälm, busskort. Det finns ingen försäkring från skolan som täcker skador på privata saker.

Mer info kan ni läsa

http://www.ostersund.se/omoss/sakerhetochkrisberedskap/forsakringar.4.456b7061190a710e4580001063.html

Böle Byskola – Natur och Rörelse