Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på förskolan, grundskolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Folksam som barnen och eleverna är försäkrade.

Förhållandet vid en skada är mellan den skadade eller dess målsman/god man och försäkringsbolaget.

Mer info kan ni läsa

http://www.ostersund.se/omoss/sakerhetochkrisberedskap/forsakringar.4.456b7061190a710e4580001063.html

Böle Byskola – Natur och Rörelse