Hyra lokal

Det är möjligt att hyra lokal som finns på Böle Byskolan. Under vardagar är salarna oftast reserverade för skolornas verksamhet fram till klockan 17. Kvällar, helger och perioder då skolorna har stängt kan privatpersoner, föreningar och företag hyra.

Hyrespriser

Vardag

Gymnastiksal vid enstaka tillfällen 100 kronor/timmen       
Gymnastiksal minst 10 tillfällen 40 kr/timmen
Klassrum inkl. wi-fi 200kr/timmen
Helger
Gymnastiksal vid enstaka tillfällen 150 kronor/timmen       
Gymnastiksal minst 10 tillfällen 40 kr/timmen
Klassrum inkl. Wi-Fi 250kr/timmen

Nyckeln hämtas hos expeditionen enligt överenskommelse.

Den som hyr förbinder sig att följa de åtaganden som gäller i hyreskontraktet som ska skrivas under innan nyckel och tag erhålles. (Gäller endast för er som ska hyra under flera tillfällen)

Ansvar när man hyr:

Genom att du hyr gymnastiksalen, får du via nyckel även tillgång till skolans förråd innehållandes diverse bollar, pingisrack, innebandyklubbor, m.m. Använd gärna dessa saker men lägg tillbaka dom i skåpen när du använt dom.

  •  Var noga med att städa undan efter avslutad aktivitet och ställ tillbaka sakerna på rätt plats. Töm papperskorgarna om det blir mycket.
  • Använd inte skor med svart sula eller skor för utomhusbruk.Det blir fula märken på golvet att städa bort för oss föräldrar.
  • Innan du lämnar gymnastiksalen eller klassrum, kontrollera att alla fönster är stängda och att båda omklädningsrummens ytterdörrar är låsta. Kontrollera dörrarna även om du bara använt den ena dörren.

Anmäl skada till nyckelansvarig,meddela även skolledningen (Eva-Maret.Nordenberg@bolebyskola.se och Kristina.Petri@bolebyskola.se )om något måste åtgärdas akut t.ex. trasig fönsterruta, vattenläcka, elfel eller liknande.

Namn
mobil:
-
E-mail: *
Förfrågan (Datum,tid,var,vad):

 

 

 

Böle Byskola – Natur och Rörelse