Uppsägning av Fritids

Uppsägning av barnomsorgsplats
Fritidsplatsen ska sägas upp 1 månader före barnet ska sluta. Ni gör ansökan om uppsägning direkt här på hemsidan och ni får ett bekräftelse från expeditionen.

Barnets namn *
Åk
Anledning till uppsägning
Uppsägningstid fr om ååååmmdd ( en månad uppsägningstid) *
Vårdnadshavare 1 namn *
E-mail: *
Vårdnadshavare 2 namn:
E-mail 2:

Böle Byskola – Natur och Rörelse