Uppsägning av Fritids

Uppsägning av barnomsorgsplats
Fritidsplatsen ska sägas upp en månad före barnets sista dag på fritidshemmet.

Ni gör ansökan om uppsägning direkt här på hemsidan och ni får ett bekräftelse från expeditionen.

Barnets namn *
Åk
Anledning till uppsägning
Vi säger upp platsen fr.o.m ååååmmdd ( en månad uppsägningstid) *
Vårdnadshavare 1 namn *
E-mail: *
Vårdnadshavare 2 namn:
E-mail 2:

Böle Byskola – Natur och Rörelse