Uppsägning av Fritids

Uppsägning av fritidshemmet

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Du säger upp din plats här. Du betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Barnets namn *
Åk
Anledning till uppsägning
Vi säger upp platsen fr.o.m ååååmmdd *
Vårdnadshavare 1 namn *
E-mail: *
Vårdnadshavare 2 namn:
E-mail 2: