Förväntansdokument 2023-2024

Förväntansdokument 202-2023

I arbetet för elevernas/barnens bästa är det väldigt viktigt att skolan och hemmet samarbetar. För att det gemensamma arbetet ska bli så bra som möjligt har vi tagit fram förväntansdokument som på ett tydligt sätt talar om vilka förväntningar och krav vi ska kunna ställa på varandra – personalen, eleFörväntansdokument 2023-24
I arbetet för elevernas/barnens bästa är det väldigt viktigt att skolan och hemmet samarbetar. För
att det gemensamma arbetet ska bli så bra som möjligt har vi tagit fram förväntansdokument som på
ett tydligt sätt talar om vilka förväntningar och krav vi ska kunna ställa på varandra – personalen,
eleven och föräldrarna. Förväntansdokumentet gäller för alla våra verksamheter: förskoleklass,
skola och fritids men benämns här gemensamt skola.
Av dig som personal förväntas…
att du alltid möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt.
att du arbetar i enlighet med skolans styrdokument och följer gemensamma beslut.
att du lyssnar på elevernas åsikter och synpunkter.
att du ser alla elever utifrån sina förutsättningar och behov.
att du omedelbart ingriper mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling.
att du har en god och professionell kontakt med vårdnadshavare.
att du är en aktiv del i att skapa samhörighet och ett bra klimat.
att du enbart talar med de vårdnadshavare som är berörda.
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn, föräldrar eller personal på skolan.
Av dig som elev/barn förväntas
att du alltid visar barn och vuxna respekt genom att uppträda hänsynfullt och vänligt.
att du aldrig utsätter något barn eller vuxen för obehag eller fara.
att du berättar för någon vuxen om du inte har det bra i skolan.
att du följer de regler som finns på skolan.
att du kommunicerar utan fula och nedvärderande ord, miner och kroppssråk.
att du bidrar till arbetsro för alla.
att du tar ansvar för att komma till skolans aktiviteter i rätt tid och med rätt utrustning.
att du tar ansvar för och är rädd om vår miljö både ute och inne.
att du tar ansvar för dina saker och är rädd om allas saker.
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn eller personal på skolan.
Av dig som vårdnadshavare förväntas
att du har en positiv inställning till skolan inför ditt barn.
att du aktivt bidrar till att barnets skolgång fungerar så bra som möjligt (sömn, mat, läxläsning etc).
att du tar ansvar för att hjälpa ditt barn att vara på rätt plats, vid rätt tid, och med rätt utrustning.
att du tar din del av ansvaret för en god och konstruktiv kommunikation med personalen.
att du visar respekt för personalens arbetstider och elevernas lektionstid.
att du tar del av all information skolan skickar ut (via InfoMentor, mail, papper hem etc).
att du i alla lägen samarbetar med skolan för barnets bästa.
att du infinner dig till utvecklingssamtal och föräldramöte.
att du förstår att du inte alltid kan få information tex om det gäller ett annat barn.
att du litar på att personalen gör sitt jobb.
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn eller personal på skolan.
att du fyller i fritidstider och anger omsorgsbehov vid lov så vi kan planera vår verksamhet.
att du kontaktar personalen vid oklarheter eller frågorven och föräldrarna. Förväntansdokumentet gäller för alla våra verksamheter: förskoleklass, skola, fritids och benämns här skola.

Av dig som personal förväntas…

att du alltid möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt
att du arbetar i enlighet med skolans styrdokument och följer gemensamma beslut
att du lyssnar på elevernas åsikter och synpunkter
att du ser alla elever utifrån sina förutsättningar och behov
att du omedelbart ingriper mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling
att du har en god och professionell kontakt med vårdnadshavare
att du är en aktiv del i att skapa samhörighet och ett bra klimat
att du enbart talar med de vårdnadshavare som är berörda
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn, föräldrar eller personal på skolan.

Av dig som elev/barn förväntas
att du alltid visar barn och vuxna respekt genom att uppträda hänsynsfullt och vänligt
att du aldrig utsätter något barn eller vuxen för obehag eller fara
att du berättar för någon vuxen om du inte har det bra i skolan
att du följer de regler som finns på skolan
att du kommunicerar utan fula och nedvärderande ord, miner och kroppsspråk
att du bidrar till arbetsro för alla
att du tar ansvar för att komma till skolans aktiviteter i rätt tid och med rätt utrustning
att du tar ansvar för och är rädd om vår miljö både ute och inne
att du tar ansvar för dina saker
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn, föräldrar eller personal på skolan.

Av dig som vårdnadshavare förväntas
att du har en positiv inställning till skolan inför ditt barn
att du aktivt bidrar till att barnets skolgång fungerar så bra som möjligt (sömn, mat, läxläsning )
att du tar ansvar för att hjälpa ditt barn att vara på rätt plats, vid rätt tid, och med rätt utrustning
att du tar din del av ansvaret för en god och konstruktiv kommunikation med personalen
att du visar respekt för personalens arbetstider och elevernas lektionstid
att du tar del av all information skolan skickar ut (via infoMentor, mail, papper hem, omdömen ect)
att du i alla lägen samarbetar med skolan för barnets bästa
att du infinner dig till utvecklingssamtal och föräldramöte
att du förstår att du inte alltid kan få information tex om det gäller ett annat barn

att du kontaktar personalen vid oklarheter eller frågor

att du litar på att personalen gör sitt jobb
att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn eller personal på skolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *