Om skolan

Skolan profil är utomhus och rörelse. Vi vill att barnen skall få chansen till aktivt friluftsliv under alla årstider samtidigt som närmiljön nyttjas som inspirationskälla för kreativitet och livslång lust att lära mer.

Böle Byskola startade upp hösten år 2003 när kommunen lade ned Böhleskolan. Bygden kunde inte tänka sig en framtid utan skola i ett område under kraftig tillväxt. En liten skola med hög kvalité för små barn ville man ha, efter en intensiv kraftsamling av byarnas nätverk kunde vi rädda skolan kvar, nu i formen av friskola.

Vi har byggt ut skolan i två omgångar. Senast år 2011 då vi byggde två nya klassrum och en restaurang. Även skolgården är renoverad sommaren 2013 och sedan dess har vi en skolgård som erbjuder möjligheter till olika lekaktiviteter som lockar både stora och små, bland annat bandyplan, basketplan och cykelpark. Vi har en klätterställning, en stor fotbollsplan, kompisgunga och bollplank. Vintertid lockar skolans skolgård med plogade längdspår, skridskoåkning och backe till madrass- och stjärtlappsåkning.

Vår friskola är öppen för alla, har inga avgifter och följer samma läroplan och regelverk som övriga skolor i landet. Det stora som skiljer är att det är en annan huvudman än kommun/landsting som driver skolan.

Böle Byskola AB ger ingen aktieutdelning till ägarna, pengarna stannar i verksamheten. Företagets målsättning är att långsiktigt driva skolan för att skapa en trivsam och stimulerande arbetsplats både för elever och personal.

DSC_0042

Böle Byskola – Natur och Rörelse