Ansökan eller ändring till fritidshem

Det är viktigt att ni har läst igenom rutiner och regler innan ni fyller blanketten. Blanketten skickas till  expeditionen och ni får ett e-mail bekräftelse inom kort. Några frågor maila till Kristina Petri exp@bolebyskola.se

Skickas in för
Vårdnadshavare namn 1 *
Personnummer (10 siffror) *
Adress: *
E-mail: *
Mobilnummer *
-
Kryssa för om ni är något av nedanstående
Arbetsplats
Arbetsgivare
Arbetsgivare telefonnummer:
-
Lämnar ej inkomstuppgifter accepterar taxans maxtaxa.
Månadslön före skatt
Skattepliktig ersättning från försäkringskassa/arbetslösheten
Övriga inkomster (familjehemsersättning, pensionsförmån, vårdbidrag)
Inkomsten gäller fr o m
Vårdnadshavare 2 namn
Personnummer (10 siffror)
Vårdnadshavare adress
E-mail:
Mobilnummer
-
Kryssa för om ni är något av nedanstående
Arbetsplats
Arbetsgivare
Arbetsgivare telefonnummer:
-
Lämnar ej inkomstuppgifter accepterar taxans maxtaxa.
Månadslön före skatt
Skattepliktig ersättning från försäkringskassa/arbetslösheten
Övriga inkomster (familjehemsersättning, pensionsförmån, vårdbidrag)
Inkomsten gäller fr. o m
Ansökan gäller from (ååmmdd) *
Vårdnad *
Gemsamsam vårdnad: Ange namn eller personnummer som e-fakturan ska skickas till. *
Barn 1 (yngst i familjen):
Personnummer
Barn 2:
Personnummer 2
Barn 3:
Personnummer 3
Barn 4:
Personnummer 4
Övrigt
Jag har läst om regler och villkor för fritidshemmet. Jag har även tagit del av informationen om Böle Byskolas hantering av personuppgifter enligt GDPR *