Fritids

Den fria tiden i skolan är viktig

Fritidshemmet ska vara en lustfylld och  lärorik miljö. för alla barn före, under och efter skoldagen. Som förälder ska du kunna känna dig trygg med att dina barn blir sedda och bekräftade och får stimulans i sin utveckling hela skoldagen.

Barn lär i alla sammanhang

På fritidshemmet får barnen utveckla sin identitet, sin sociala förmåga och sina intressen genom skapande arbetsformer, rörelse, lek och utevistelse. Men det förutsätter att det finns pedagoger som har förmåga att växla mellan att vara med agerande, idégivande och stödjande. Som kan utmana barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Att fungera med andra

Genom fritidspedagogiken lär sig barn att fungera i grupp tillsammans med andra från olika sociala miljöer och kulturer – sådant man måste kunna i ett modernt samhälle. Pedagogen finns med och ser barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Genom ett medvetet pedagogiskt arbete kan de förebygga mobbning och annan kränkande behandling.

Fritids har öppet från kl. 06.30 till 17.15.

Fritidspedagogerna har sitt huvudansvar på eftermiddagarna med fritids-verksamheten men är även delaktiga i skolan under dagarna.   9 fritidspedagoger jobbar på fritids och det är uppdelat i tre avdelningar.

På Böle Byskolas fritids ska alla barn känna trygghet och gemenskap. Verksamhetens mål är att stärka varje barn individuellt och i grupp genom en balanserad blandning av fri lek och organiserade aktiviteter. Vi jobbar hela tiden med den sociala träningen, hur man ska vara som kompis, att visa hänsyn och respektera varandra.

Gällande avgifter, regler och ansökan eller ändringar till fritidshemmet kan ni läsa här