Kontaktuppgifter

.

Till föräldrarna:

Personuppgifter

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. På Böle Byskola arbetar med en digital lärplattform som underlättar kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev. I lärplattformen, Infomentor, kommer personuppgifter som rör ditt barn och ditt barns skolgång att behandlas, därför är säkerhet och sekretess viktigt. Klicka här för att fylla i blanketten.  Fyll i och spara den innan ni skickar in till exp@bolebyskola.se.

Fritidshemmet

 Ni som har behov av omsorg innan och efter skoldagen ansöker om plats på skolans fritidshem. Ni ansöker om plats för fritidshemmet här.  Alla elever som går här får plats på fritidshemmet. Ni är viktigt  att ni läser om regler och avgifter på under elev/vårdnadshavare/fritids.  Efter ni har ansök om plats skriver ni in vilka dagar och tider ni har behov av fritids vecka 32,33 och 34 . Fyll inskolningsdatum/fritidsstart här.

Allergi och Specialkost

Det är viktigt att lämna information om barnets allergi/intolerans via registreringsblanketten.  Det ska här tydligt framgå vad barnet/eleven är allergiskt mot, symtom samt vad som händer om barnet får i sig allergin. Ni kan läsa och fylla i blanketten här.

Har ni några frågor så hör av er till oss!

Rektorn Eva-Märet Nordenberg 070-371 85 56

Administratör Kristina Petri 063- 371 85

Varmt välkomna!