Fritidshemmet höstlov

Höstlovet är snart här

Från den 29 oktober till den 2 november har skolan höstlov.
Fritidspersonalen behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg de dagarna. Fritidshem erbjuds under den tid vårdnadshavarna arbetar, studerar eller söker arbete.

Vänligen lämna oss ett svar både vid ledighet (L) eller tiderna. Vi vill slippa gissa om ditt barn ska komma till fritids eller inte. Vi vill ha ert svar senast den 15 oktober.

Tack för hjälpen.

Ditt svar skickas till fritidshemmet.

Elevens namn: *
klass: *
Tiderna gäller även Syskon 1:
Tiderna gäller även Syskon 2:
Tiderna gäller även Syskon 3
Vi kan inte lämna besked om vilka tider barnet/barnen ska gå på fritids förrän den:
måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Vårdnadshavare: *
E-mail: *

Tack!

Hälsningar
Fritidspersonal

Böle Byskola – Natur och Rörelse