SOMMARLOV

Fritidspersonalen behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg på sommarlovet. Fritidshem erbjuds under den tid vårdnadshavarna arbetar, studerar eller söker arbete. Vecka 29 och 30 är fritidsverksamheten STÄNGT.

Ni skriver in L= ledig eller tider som gäller ungefär för den veckan.

Vi vill ha svar från er senast 29/4 ( för blivande förskoleklass vill vi ha svar från er senast den 31 maj)   Om vi inte fått svar från er skrivs era barn in som lediga, om ni inte kryssat i att ni kan lämna senare.  Eventuella omsorgsbehov efter det måste ansökas hos rektorn.

Tack för hjälpen.

Ditt svar skickas till fritidshemmet.

Elevens namn: *
klass: *
Tiderna gäller även Syskon 1:
Tiderna gäller även Syskon 2:
Tiderna gäller även Syskon 3
Vi kan inte lämna besked om vilka tider barnet/barnen ska gå på fritids förrän den:
vecka 25
Vecka 26
Vecka 27
Vecka 28
Vecka 29-30
Vecka 31
Vecka 32
Vecka 33
Vecka 34
Vårdnadshavare: *
E-mail: *

Tack!

Hälsningar
Fritidspersonal

Böle Byskola – Natur och Rörelse