Elev/ vårdnadshavare

Här hittar du som elev eller vårdnadshavare information rörande den dagliga verksamheten på vår skola, såsom frånvaroanmälan, skolskjuts,lovledighet, InfoMentor, matsedel m m.

Som elev och förälder hittar du här det mesta av vad Böle Byskola står för, våra planer och vad vi erbjuder för att göra vad vi kan för att tillsammans med er göra den femåriga resan, från förskoleklass till årskurs 5, i vår skola så givande och trygg som möjligt.

33164.ext

Böle Byskola – Natur och Rörelse