Lovtider sommarlov

Sommarlovet är snart här och då välkomnar vi alla som behöver skolbarnsomsorg till sommarfritids.

 OBS! Att det är planeringsdagar den 19-20 juni för all personal, fritids är öppet och det kommer att finnas vikarie som personal. 

Senast den 7 maj vill vi ha ditt svar. Om vi inte har fått svar från er skrivs era barn in som lediga hela sommaren. Ni som inte kan lämna besked nu anger datumet när ni kan lämna in den i formulären.

Ni fyller i veckorna  då ni  behöver skolbarnomsorg eller L (ledig) och har du fler barn som har fritids är det viktigt att du fyller i syskonens namn och klass. Fyll i så noga ni kan så vi kan beräkna personaltäthet, matportioner och så vi kan planera upp verksamheten.

Vi som jobbar på sommarfritids ser fram emot en lekfull och rolig sommar!

Ditt svar skickas till fritidshemmet.

Elevens namn: *
klass: *
Tiderna gäller även Syskon 1:
Tiderna gäller även Syskon 2:
Tiderna gäller även Syskon 3
Vi kan inte lämna besked om vilka tider barnet/barnen ska gå på fritids förrän den:
Vecka 25 (tisdag o onsdag planeringsdag för personalen)
Vecka 26
Vecka 27
Vecka 28
vecka 29
Vecka 30
Vecka 31
Vecka 32
Vecka 33
Vecka 34
Vårdnadshavare: *
E-mail: *

Tack!

Hälsningar
Fritidspersonal

Böle Byskola – Natur och Rörelse