Böle fastighets AB

Aktiebolaget Böle Fastighets AB, BFAB är ett helägt dotterbolag till BBAB och bildades år 2007 då de köpte fastigheten av Östersunds kommun.

Böle Fastighets AB byggde ut skolan år 2008 med nya lokaler till förskoleklass och fritids och år 2010-2011 byggdes ut ett nytt hus med klassrum och restaurang. Vi ansvar för att skolan och restaurang Källan har de lokaler som behöver för att kunna bedriva sina verksamheter.

styrelsen består av:
Sven Nilsson ordförande
Anders Lindberg ledamot
Bruno Edelsvärd ledamot

Böle Byskola – Natur och Rörelse