Förskoleklass 2018 – 2019

 

Personuppgifter

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. På Böle Byskola arbetar med en digital lärplattform som underlättar kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev. I lärplattformen, Infomentor, kommer personuppgifter som rör ditt barn och ditt barns skolgång att behandlas, därför är säkerhet och sekretess viktigt. Klicka här för att fylla i blanketten.  Fyll i och spara den innan ni skickar in till exp@bolebyskola.se

Fritidshemmet

 Ni som har behov av omsorg innan och efter skoldagen ansöker om plats på skolans fritidshem. Ni ansöker om plats för fritidshemmet här.  Alla elever som går här får plats på fritidshemmet. Ni är viktigt  att ni läser om regler och avgifter på under elev/vårdnadshavare/fritids.

Har ni några frågor så hör av er till oss!
Rektorn Eva-Märet Nordenberg 070-371 85 56
Administratör Kristina Petri 063- 371 85
Varmt välkomna!

Böle Byskola – Natur och Rörelse