Förskoleklass 2019 – 2020

 

Välkommen till förskoleklass på Böle Byskola

I förskoleklassen strävar vi efter att väcka elevernas lust att lära och hjälpa dem till en tillit till deras egen förmåga. Genom lek, skapande och utevistelse ges eleverna möjligheter att påverka och se sitt eget lärande och sina egna framgångar i olika sammanhang. I förskoleklassen får alla elever jobba i sin egen takt och utan krav på prestationer. Vi skapar en miljö där barnens nyfikenhet väcks och de själva tar initiativ till att lära.

Inskolningstillfällen för blivande Förskoleklass sker under våren det år de ska börja.

Under inskolningen ges barnen möjlighet att lära känna sina nya klasskamrater, skolans miljö och omgivning tillsammans med blivande klasslärarna. Syftet med inskolningen är att skapa trygghet inför hösten.

Under den första träffen informerar rektor om skolan och svarar på föräldrarnas frågor. Vi har delat upp klassen i två grupper för att skapa en bra och trygg start för alla.  Vid det sista inskolningstillfället träffas hela klassen tillsammans.

Första tillfället är tisdag den 7 maj.

Grupp 1 kl. 8.15-9.15 och grupp 2 kl. 9.30-10.30. Då tar fröknarna i förskoleklassen emot dig.

Du får se ditt klassrum och träffa några av dina nya klasskompisar.

Andra tillfället är tisdag den 14 maj.

Grupp 2 kl. 8.15-9.15 och grupp 1 kl. 9.30-10.30. Vi börjar inne med en samling och om det är bra väder går vi sedan ut och leker på skolgården.

Sista tillfället träffas hela förskoleklassen tisdag den 21 maj.

Vi träffas på skolgården kl. 09.15 och avslutar dagen kl.12.30.

Vi kommer att gå på en liten utflykt, äta lunch på restaurang Källan och därefter ha samling och leka på fritids.

Till föräldrarna:

Personuppgifter

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. På Böle Byskola arbetar med en digital lärplattform som underlättar kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev. I lärplattformen, Infomentor, kommer personuppgifter som rör ditt barn och ditt barns skolgång att behandlas, därför är säkerhet och sekretess viktigt. Klicka här för att fylla i blanketten.  Fyll i och spara den innan ni skickar in till exp@bolebyskola.se.

Fritidshemmet

 Ni som har behov av omsorg innan och efter skoldagen ansöker om plats på skolans fritidshem. Ni ansöker om plats för fritidshemmet här.  Alla elever som går här får plats på fritidshemmet. Ni är viktigt  att ni läser om regler och avgifter på under elev/vårdnadshavare/fritids.  Efter ni har ansök om plats så fyll inskolningsdatum/fritidsstart här.

Har ni några frågor så hör av er till oss!
Rektorn Eva-Märet Nordenberg 070-371 85 56
Administratör Kristina Petri 063- 371 85
Varmt välkomna!

Böle Byskola – Natur och Rörelse