Förskoleklass 2018 – 2019

 

Personuppgifter

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. På Böle Byskola arbetar med en digital lärplattform som underlättar kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev. I lärplattformen, Infomentor, kommer personuppgifter som rör ditt barn och ditt barns skolgång att behandlas, därför är säkerhet och sekretess viktigt. Klicka här för att fylla i blanketten.  Fyll i och spara den innan ni skickar in till exp@bolebyskola.se

Fritidshemmet

 Ni som har behov av omsorg innan och efter skoldagen ansöker om plats på skolans fritidshem. Ni ansöker om plats för fritidshemmet här.  Ansökan skickas direkt till  expeditionen och det hanteras under juli/augusti. Alla elever som går här får plats på fritidshemmet. Ni är viktigt  att ni läser om regler och avgifter på under elev/vårdnadshavare/fritids.

När ni har ansökt plats till fritidshemmet måste ni fylla i när ni vill börja i augusti och vilka tider. Vi vill att ni skicka in tiderna snarast  för att  vi  vill skapa en bra start och trygghet för ditt barn och gruppen. Ni skriver in tider och vilka veckor ni har behov av barnomsorg här och det skickas till fritidshemmet. Om ni inte skickar in tiderna så förväntar vi att ert barn börjar på skolstarten.  Är det så att ditt barn behöver lite extra stöttning i början så är vi tacksam ni mailar fritidshemmet@bolebyskola.se eller ring 063 -371 30.  Har ditt barn allergi/specialkost så är det viktigt att ni meddelar det till oss.

Hjärtligt välkomna och ha en skön sommar tills dess :)

Har ni några frågor så hör av er till oss!
Rektorn Eva-Märet Nordenberg 070-371 85 56
Administratör Kristina Petri 063- 371 85
Varmt välkomna!

Böle Byskola – Natur och Rörelse