Skolval inför förskoleklass 2019-2020

Informationsträff 20 november 2018

Vi hälsar er välkomna till en informationsträff
tisdag 20 november kl.18.30-20.30 i förskoleklassens lokaler.
På mötet kommer vi att berätta om skolan och fritids, inskolning under våren, hur vi jobbar och hur vi tar emot barnen när de börjar till hösten. Vi pratar om hur det är att gå i en friskola och hur vår organisation ser ut. Självklart finns även utrymme för era frågor och funderingar.
Ni får träffa våra förskollärare och lärare som har hand om årets förskoleklass samt skolans rektor.
Alla som har barn som ska börja förskoleklass nästa höst måste göra sina val på
kommunens webbportal under januari månad. Detta gäller även om man väljer friskola, däremot har vi vårt eget kösystem. Vi vill hålla vår kölista så uppdaterat som möjligt för att kunna lämna besked till er om ni får plats hos oss. Det är därför väldigt viktigt att ni snarast meddelar oss om det inte längre är aktuellt för ert barn att gå på Böle Byskola.
För att vi ska kunna placera er rätt i kön är det även viktigt att vi har aktuella uppgifter med rätt adress så vi ser om ni hör till upptagningsområdet. Maila ev ändringar till vår administratör kristina.petri@bolebyskola.se
Vi kommer att berätta mer om detta på mötet och se till så att ni känner er trygga och har full koll på vad som gäller!
Om Ni inte har möjlighet att komma på mötet vill vi att ni meddelar oss så vi vet att ni fortfarande är intresserade och så vi kan erbjuda information på annat sätt.
Varmt Välkomna!

Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året, via vår e-tjänst, välja skola – kommunal eller fristående.

Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt.

Val till förskoleklass 2019

Skolvalsperioden är i början av januari. Detta görs i vår e-tjänst här på kommunens hemsida. Du som vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur du går till väga. I slutet av februari skickas ett placeringsmeddelande till dig.  Den skola som ditt barn placerats på, bjuder under våren 2018 in till ett informationsmöte på skolan.

Ni kan läsa mer om HUR man gör ett skolval på Östersundskommun

Ni som är intressserad av att börja hos oss men har inte ansöka en plats så tycker vi att ni ska göra det.  Det kan ni göra via här http://www.bolebyskola.se/stall-ditt-barn-i-ko/

Har ni funderingar så hör av er på mail till

Rektorn Eva-Märet Nordenberg eller adminstratören Kristina Petri

Böle Byskola – Natur och Rörelse