Skolval inför förskoleklass 2018-2019

Vi kan meddela att ni som har sökt till oss som förstahandsval till läsår 2018-2019 har kommit in.

Vi har 3 platser kvar om det finns intresse att börja i förskoleklass  läsår 2018-2019

 

Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året, via vår e-tjänst, välja skola – kommunal eller fristående.

Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt.

Val till förskoleklass 2018

Skolvalsperioden är mellan 15-28 januari. Detta görs i vår e-tjänst här på kommunens hemsida. Du som vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur du går till väga. I slutet av februari skickas ett placeringsmeddelande till dig.  Den skola som ditt barn placerats på, bjuder under våren 2018 in till ett informationsmöte på skolan.

Ni kan läsa mer om HUR man gör ett skolval på Östersundskommun

Ni som är intressserad av att börja hos oss men har inte ansöka en plats så tycker vi att ni ska göra det.  Det kan ni göra via här http://www.bolebyskola.se/stall-ditt-barn-i-ko/

Har ni funderingar så hör av er på mail till

Rektorn Eva-Märet Nordenberg eller adminstratören Kristina Petri

Böle Byskola – Natur och Rörelse