Fritids

Fritids har öppet mellan kl. 6.30- ca 17.30. Fritidspedagogerna har sitt huvudansvar på eftermiddagarna med fritids-verksamheten men är även delaktiga i skolan under dagarna. 6 fritidspedagoger jobbar på fritids och det är uppdelat i tre av-delningar.

På Böle Byskolans fritids ska alla barn känna trygghet och gemenskap. Verksamhetens mål är att stärka varje barn individuellt och i grupp genom en balanserad blandning av fri lek och organiserade aktiviteter. Vi jobbar hela tiden med den sociala träningen, hur man ska vara som kompis, att visa hänsyn och respektera varandra.

Böle Byskola – Natur och Rörelse